Ruindag 2017

Ruiner på Bryggen, Bergenhus og Nordnes åpnes for barnefamilier.