Museet som scene - lag et hanseatisk drama

I dette dramapedagogiske opplegget får elevene kjennskap til hvordan livet på Bryggen kan ha vært under hansatiden. Hvordan levde de? Hva var annerledes i forhold til livet i dag, og hvorfor var det slik?

Elevene får lære om ulike aspekter ved hanseatenes liv, som organiseringen av en handelsstue, deres sosiale og religiøse liv og livsvilkår generelt.

Vi fokuserer på hanseatenes hierarki som bestod av drenger, geseller og kjøpmenn. Elevene arbeider i grupper og skaper korte scener med ulike karakterer som f.eks. en dreng, en prest, en handelsforvalter og en bergensjente.

Museet tilbyr enkle rekvisitter, kostymer og veiledning under det skapende arbeidet. Her er oppgaver for både den sceneglade og den som trives best som regissør eller statist.

Sted:                    Schøtstuene, Øvregaten 50 (ved side av Mariakirken)
Klassetrinn: 8. trinn - VG3
Max ant. elever:         30
Varighet: 2 timer
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Opplegget er rettet inn mot følgende kompetansemål fra LK06, samfunnsfag – etter 10. trinn:

  • Elevene skal kunne skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar

Bestillingskjema