Prøv deg som dreng på Bryggen

Hvordan var det å være dreng hos hanseatene?
Hvem var det som kom for å gå i lære her i Bergen?
Hva måtte de lære og hvorfor var det viktig?

 

Dette er blant spørsmålene som elevene får reflektert over gjennom dette undervisningsopplegget.

Ved å få prøve seg på praktiske oppgaver får barna erfare litt av hverdagen for drenger under opplæring ved et handelshus på Bryggen. Elevene får blant annet skrive med blekk og penn, vrake tørrfisk, knyte knoper, samt å løpe tørrfisk-stafett med trillebår. Kanskje noen har lyst til å smake på tørrfisken?

 

Opplegget starter med en presentasjon om hanseatene på bryggen. Deretter får elevene utdelt hvert sitt tyske navn som de skal bruke under oppholdet. På ulike poster, ute og inne, får de prøve seg på de praktiske oppgavene. Til slutt mottar elevene hver sitt kaligrafi-diplom som erklærer at de har bestått gesellprøven.

 

Sted:                    Schøtstuene, Øvregaten 50 (ved side av Mariakirken)
Klassetrinn: 5. - 7. trinn
Max ant. elever:         30
Varighet: 2 timer
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

 

Relatert kompetansemål i samfunnsfag etter 7. trinn:

 

  • Kunne fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge fra vikingtiden til      slutten av dansketiden og gjøre greie for et sentralt tema i denne perioden

 

Bestillingskjema