Utstillinger

Julebutikken i Midthuset er åpnet!

Det Hanseatiske Museum har åpnet årets koseligste julebutikk i Midthuset på Bryggen.

Det lille, hyggelige trehuset i smauet mellom Bellgården og Jakobsfjorden, garanterer julestemning! Her finner du flotte kalendergaver, julegaver, og deilig julegodt. 

Butikken åpnet 15.november og holder åpent frem til 22.desember, mandag-søndag kl.11-15, torsdager kl.11-17.

Hjertelig velkommen til jul på Bryggen! 

Utstillingene på Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene

Det er selve bygningene som utgjør hovedutstilligene på museene, med sitt originale inventar og autentiske atmosfære.

Det Hanseatiske Museum ligger sentralt til på Bryggen i Bergen. Museet tar for seg livet slik det artet seg for de tyske kjøpmennene fra Hansaforbundet. Mellom 1360 og 1760 drev disse handel med tørrfisk og korn fra sitt kontor i Bergen. Museet ble åpnet i 1872 og rommer to handelsstuer: en sjøstue og en landstue. Som besøkende kan du vandre gjennom bygget fra 1704, som forøvrig er det eneste av husene på Bryggen som har bevart sitt opprinnelige interiør.

Vandrer man i ca. fem minutter til den andre siden av Bryggen, finner man Schøtstuene ved siden av Mariakirken. Disse bygningene var forsamlingslokaler for hanseatene om vinteren. Av hensyn til brannfaren var Schøtstuene plassert frittstående i forhold til gårdene ellers. I vinterhalvåret ble de varme måltidene servert her, ellers ble bygningene brukt til undervisning og som retts-, møte- og festlokale. Museet består av fire forsamlingslokaler, to ildhus (kjøkken) og en ruin.

Det Hanseatiske Museum må heves

Etter nesten 150 år med museumsdrift skal Bryggens eldste og best bevarte hus nå gjennomgå omfattende restaurering for å sikre videre i drift i overskuelig fremtid.

1. oktober stenger Det Hanseatiske Museum i minimum seks år på grunn av omfattende restaurering for å forhindre å synke ytterlig ned i bakken. Deler av museets innhold flytter midlertidig inn i Schøtstuene fra sommeren 2019. Bakgrunnen for den krevende jobben som iverksettes, er store setningsskader i byggets fundament. Derfor må bolverket Finnegården står på erstattes, og det historiske bygget må heves for å sikres mot skader.
I mellomtiden skal det selvsagt være mulig for bergensere, turister, skoleklasser og andre besøkende å oppleve Bergen slik det en gang var.
Museum på flyttefot
Det har vært viktig å finne en god løsning for å forhindre at besøkende mister tilgang på historiene som omhandler både byen, enkeltskjebners opp- og nedturer gjennom tidene, og hvordan bergenserne har fått sin karakteristiske skarre-r. At byens best besøkte museum skal på flyttefot skal derfor ikke være til hinder for å gi publikum en helt spesiell opplevelse av Bryggen og Bergens historie.
Åpent ned til «middelalderruin»
I tillegg til at innholdet i Det Hanseatiske Museum, på en ny måte, stilles ut i det som en gang i tiden ble brukt som hanseatenes forsamlingsrom, vil det være mulig å følge den møysommelige restaureringsprosessen som pågår mens Finnegården heves.
Under et glassgulv i Schøtstuene, som forøvrig har vært del av Det Hanseatiske Museum siden 1938, kan man se rett ned i en middelalderruin som tidligere ikke har vært avdekket, og som kan fortelle oss mer om middelalderbyen Bergen og tiden før Hanseatene opprettet kontor på Bryggen.
Det vil også legges til rette for tematurer på dag- og kveldstid, og deler av utstillingen vil også gjøres tilgjengelig digitalt.
Noe nytt og noe historisk
Blant de 62 bygningene på Bryggen er det kun Finnegården 1a fra 1704 som er autentisk bevart innvendig, slik at den viser hvordan folk bodde og levde under hansatiden. Det karakteristiske bygget ble museum i 1872, og står på UNESCOs verdensarvliste.
Det er forventet at restaureringen vil ta minst seks år, og museet i Finnegården vil derfor være stengt for besøkende frem til tidligst 2024. Det «nye» Hanseatiske Museum vil i første etasje få ny resepsjon og butikk, mens andre og tredje etasje vil få nye utstillinger. Selve museet og samlingen i Finnegården bevares som utstillingsrom som før.

Det Hanseatiske Museum flytter

1.oktober stenger Det Hanseatiske Museum i 6 år på grunn av omfattende restaurering.

Det Hanseatiske Museum skal nå på flyttefot til Schøtstuene, som blir arenaen for nye utstillinger sesongen 2019. Her vil museet fortsette å formidle Bryggens og den hanseatiske historie, samt den spennende restaureringsprosessen.

Hvorfor skal Det Hanseatiske Museum restaureres?

Museet står på UNESCOs verdensarvliste, og etter nesten 150 år med museumsdrift skal det nå gjennomgå omfattende restaurering fra 1. oktober 2018 til våren 2024. Museets hovedbygg, Finnegården, ble bygget i 1704 og har vært museum siden 1872.

Grunnet store setningsskader, må bolverket Finnegården står på erstattes, og det historiske bygget må heves for å sikres mot fremtidige skader. Dette er en langvarig prosess, da det skal gjenspeile tiden det er skapt i. Det nye bygget vil bli en tro kopi av dagens fasade. Restaureringsprosjektet har et budsjett på 337,9 millioner kroner.

Hvor foregår museumsdriften under restaureringen?

Det Hanseatiske Museum i Finnegården kan ikke besøkes under restaureringsprosessen. Derfor flytter vi vårt tilbud til Schøtstuene (Øvregaten 50). Dette var forsamlingsrommene til hanseatene på Bryggen, og har vært en del av Det Hanseatiske Museum siden 1938. Schøtstuene består av fire stuer og to ildhus.

I de nye utstillingene, vil publikum få ny innsikt i hanseatenes liv og historie på Bryggen, og mulighet til å følge restaureringsprosessen. En unik middelalderruin, som ligger gjemt under Schøtstuene, har gjennom et glassgulv blitt tilgjengelig for publikum med en egen utstilling. Det planlegges også et midlertidig billettkontor og introduksjonsutstilling på Bryggen, der museumsbutikken allerede har åpnet.

Hvordan blir Det «nye» Hanseatiske Museum?

Museet vil gjennomgå ny tilrettelegging for publikum med universell utforming. Formålet er å gi alle våre besøkende mulighet til å oppleve en av Bryggens eldste og best bevarte hus med originalt interiør fra hansatiden. Museets påbygg skal i første etasje romme ny resepsjon og butikk. I andre og tredje etasje skal hanseatenes liv og historie formidles gjennom nye utstillinger.

Ny museumsbutikk i Midthuset på Bryggen

Det Hanseatiske Museum har åpnet ny butikk i veiten/smauet mellom Bellgården og Jakobsfjorden.

Ta en tur til vår nye butikk i unike lokaler på Bryggen. Her kan du kjøpe ting som du ikke finner noe annet sted i byen.

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt

Under the earth. Hidden - but not forgotten.

Gjennom et glassgulv kan dere nå se en ruin under gulvet til den ene schøtstuen og ildhus på Schøtstuene. I ildhuset er det laget en utstilling om arkeologi og ruinen i ildhuset til Dramshusens schøtstue.

Under jorden. Gjemt - men ikke glemt!

Ruinen under Schøtstuene er restene etter en bygning fra andre halvdel av 1200-tallet. Arkeologene mener at bygningen kanskje har vært et privat hus. Dersom dette er riktig, så er denne ruinen den eneste vi kjenner til, som er etter en privatbolig fra middelalderen i Bergen.

Utstillingen er en invitasjon til å reflektere over fascinerende arkeologiske undersøkelser og de verktøyene arkeologer bruker - for å forstå en ruin, tidfeste den, og ikke minst å fortelle hvordan en ruin kunne ha sett ut i fortiden

Under the earth. Hidden - but not forgotten!

The ruin underneath Schøtstuene is the remains of a building from the second half of the 13th century. The ruin is perhaps what is left of a once extravagant building, probably of a private house. If the building was indeed a residence, then this is the only known remains of a stone private house from medieval Bergen.

The exhibition is an invitation to reflect on the fascinating archaeological research and the tools that archaeologists use to understand ruins, estimate their age, and not the least create visual interpretations on how they might have looked like in the past.

Handel og transport

I 3. etasje på Det Hanseatiske Museum vises en liten utstilling om hvilke handelsvarer de hanseatiske kjøpmennen kjøpte og solgte i Bergen, som tørrfisk fra Nord-Norge og korn fra tyske områder.

Utstillingen viser hvordan fisken ble fanget i Lofoten og tørket der, og hvordan den ble transportert på jekter ned til Bergen. Du får se flere varer fra Lofoten og Vesterålen og får høre om hva nordlendingene ønsket i bytte med tørrfisken. Videre forteller utstillingen om skip som kogger og holk, mannskap og varer som kom fra Tyskland til Bergen.